Могила Голяма Арсеналка

Датира се от V - IV в. пр.н.е.
Открита през 1944 г., куполната гробница е уникална със своите стенописи. Тя е единственият в България цялостно съхранен паметник на живописта от ранноелинистичната епоха и е под егидата на ЮНЕСКО. Дълго време тя е единственият шедьовър на тракийската материална култура. Главната й композиция има за тема погребално угощение. Централно място в нея заема изобразената с голямо майсторство знатна съпружеска двойка. Съпрузите са седнали, а до тях е застанала едра права жена, за която се предполага, че е богинята на земята и плодородието Деметра. Като допълнителни елементи към тази сцена се явяват други фигури, коне и колесници, препускащи вихрено.

таван казанлък слънчев диск тракийски символ бронзова глава

Георги Китов култов храм гробница

UKCleanic London End of Tenancy Cleaning - www.eotcleanic.co.uk, London Office Cleaning - www.officecleanic.co.uk, London Domestic Cleaning - www.housecleanic.co.uk, London Carpet Cleaning - www.carpetcleanic.co.uk, London Sofa Cleaning - www.sofacleanic.co.uk, London Oven Cleaning - www.ovencleanic.co.uk, London Car Upholstery Cleaning - www.carcleanic.co.uk, Chelsea Carpet Cleaning - www.chelseacarpetcleanic.co.uk, Romford Carpet Cleaning - www.romfordcarpetcleanic.co.uk

UKCleanic Deep Steam Carpet Cleaning Services. Call Carpet Cleanic - tel.020-03769-7590 for a free upholstery cleaning quote.

UKCleanic Deep Oven Cleaning Services. Call Oven Cleanic - tel.020-3807-0189 for a free oven cleaning quote.

UKCleanic End of Tenancy Cleaning. Call EOT Cleanic - tel.020-3769-9541 for a free End of Tenancy Cleaning quote.

UKCleanic Office Cleaning. Call Office Cleanic - tel.020-3769-5905 for a free Office Cleaning quote.

UKCleanic Domestic Cleaning. Call House Cleanic - tel.020-3769-5563 for a free Domestic Cleaning quote.

UKCleanic Deep Steam Carpet Cleaning Services. Call Chelsea Carpet Cleanic - tel.020-3769-9752 for a free carpet cleaning quote.

UKCleanic Sofa Cleaning Services. Call Sofa Cleanic - tel.020-3769-6715 for a free Sofa cleaning quote.

UKCleanic Car Upholstery Cleaning Services. Call Car Upholstery Cleanic. tel.020-3807-0310 for a free Car Upholstery cleaning quote.

UKCleanic Deep Steam Carpet Cleaning Services. Call Romford Carpet Cleanic - tel.01708-398004 for a free carpet cleaning quote.

Хотели в Казанлък

Хотели в Казанлък. E-mail: kazanlak@lochotel.com