Голяма косматка

Могилата Голямата косматка е открита от екипа на д-р Георги Китов преди няколко години. Там е първата гробница, за която археолозите са сигурни, че е на тракийски владетел - откритата Бронзова глава според тях е на цар Севт III. Интересно е, че могилата не е предназначена за гробница, а се е използвала за храм. Гробницата в могилата Оструша също е била типичен култов храм, в който през IV в. е бил погребан владетел заедно с неговия кон. Въпреки че е открита по-рано от Голямата косматка, пътят до нея все още е в лошо състояние. Уникален в нея е таванът със слънчев диск в средата и с изображения на митологични сцени.Изключителните стенописи подсказват за гръцкото влияние в тракийската култура. Друга придобила известност могила в района е Светицата, където бе открита прочутата златна маска на тракийския цар Терес.

тракийски владетел казанлък златна маска гробница Севт ІІІ,

бронзова глава археолози Голяма косматка

UKCleanic London End of Tenancy Cleaning - www.eotcleanic.co.uk, London Office Cleaning - www.officecleanic.co.uk, London Domestic Cleaning - www.housecleanic.co.uk, London Carpet Cleaning - www.carpetcleanic.co.uk, London Sofa Cleaning - www.sofacleanic.co.uk, London Oven Cleaning - www.ovencleanic.co.uk, London Car Upholstery Cleaning - www.carcleanic.co.uk, Chelsea Carpet Cleaning - www.chelseacarpetcleanic.co.uk, Romford Carpet Cleaning - www.romfordcarpetcleanic.co.uk

UKCleanic Deep Steam Carpet Cleaning Services. Call Carpet Cleanic - tel.020-03769-7590 for a free upholstery cleaning quote.

UKCleanic Deep Oven Cleaning Services. Call Oven Cleanic - tel.020-3807-0189 for a free oven cleaning quote.

UKCleanic End of Tenancy Cleaning. Call EOT Cleanic - tel.020-3769-9541 for a free End of Tenancy Cleaning quote.

UKCleanic Office Cleaning. Call Office Cleanic - tel.020-3769-5905 for a free Office Cleaning quote.

UKCleanic Domestic Cleaning. Call House Cleanic - tel.020-3769-5563 for a free Domestic Cleaning quote.

UKCleanic Deep Steam Carpet Cleaning Services. Call Chelsea Carpet Cleanic - tel.020-3769-9752 for a free carpet cleaning quote.

UKCleanic Sofa Cleaning Services. Call Sofa Cleanic - tel.020-3769-6715 for a free Sofa cleaning quote.

UKCleanic Car Upholstery Cleaning Services. Call Car Upholstery Cleanic. tel.020-3807-0310 for a free Car Upholstery cleaning quote.

UKCleanic Deep Steam Carpet Cleaning Services. Call Romford Carpet Cleanic - tel.01708-398004 for a free carpet cleaning quote.

Хотели в Казанлък

Хотели в Казанлък. E-mail: kazanlak@lochotel.com