Празници в Казанлъk

Празник на розата.

Празникът на града се провежда ежегодно в края на май или първите почивни дни на юни. В рамките на празника са включени ритуалите розобер и розоварене – в единствения в света Музей на маслодайната роза, избор и коронясване на царица Роза, карнавално шествие, международен фолклорен фестивал, изложби на цветя и др.

Чудомирови празници

Провеждат се всяка година от 25 март - рожденият ден на писателя Димитър Чорбаджийски - Чудомир, до 1-ви април.
Фестивалът на изкуствата включва няколко национални конкурса:
театрален "Комедийният хит на сезона",
поетичен "Магията любов",
фестивал на движението "Поети с китара"("Днешните бардове)", както и национално лютиерско изложение.

Празник на долината на тракийските царе

Провежда се всяка година в началото на септември, включва изложби на тракийски съкровища в градския музей "Искра", конференции по проблемите на тракийската култура, театрални спектакли на открито, изложби, пленери по живопис и фотография и др.

чудомир празник празник на розата магията любов роза

поетичен конкурс тракийски владетели

UKCleanic London End of Tenancy Cleaning - www.eotcleanic.co.uk, London Office Cleaning - www.officecleanic.co.uk, London Domestic Cleaning - www.housecleanic.co.uk, London Carpet Cleaning - www.carpetcleanic.co.uk, London Sofa Cleaning - www.sofacleanic.co.uk, London Oven Cleaning - www.ovencleanic.co.uk, London Car Upholstery Cleaning - www.carcleanic.co.uk, Chelsea Carpet Cleaning - www.chelseacarpetcleanic.co.uk, Romford Carpet Cleaning - www.romfordcarpetcleanic.co.uk

UKCleanic Deep Steam Carpet Cleaning Services. Call Carpet Cleanic - tel.020-03769-7590 for a free upholstery cleaning quote.

UKCleanic Deep Oven Cleaning Services. Call Oven Cleanic - tel.020-3807-0189 for a free oven cleaning quote.

UKCleanic End of Tenancy Cleaning. Call EOT Cleanic - tel.020-3769-9541 for a free End of Tenancy Cleaning quote.

UKCleanic Office Cleaning. Call Office Cleanic - tel.020-3769-5905 for a free Office Cleaning quote.

UKCleanic Domestic Cleaning. Call House Cleanic - tel.020-3769-5563 for a free Domestic Cleaning quote.

UKCleanic Deep Steam Carpet Cleaning Services. Call Chelsea Carpet Cleanic - tel.020-3769-9752 for a free carpet cleaning quote.

UKCleanic Sofa Cleaning Services. Call Sofa Cleanic - tel.020-3769-6715 for a free Sofa cleaning quote.

UKCleanic Car Upholstery Cleaning Services. Call Car Upholstery Cleanic. tel.020-3807-0310 for a free Car Upholstery cleaning quote.

UKCleanic Deep Steam Carpet Cleaning Services. Call Romford Carpet Cleanic - tel.01708-398004 for a free carpet cleaning quote.

Хотели в Казанлък

Хотели в Казанлък. E-mail: kazanlak@lochotel.com