Могила Светицата

Обявени за Паметник на културата от национално значение са четири от проучените и частично експонирани гробнично-храмови комплекси - Шушманец, Оструша, Хелвеция и Грифоните. Археологически сензации през 2004 г. са откриването, в могилата Светицата край с. Крън, на масивна златна маска с тежина 682 гр. с предполагаем образ на цар Терес и множество ритуални предмети, както и разкриването на тракийската гробница на одриския цар Севт III в могилата Голямата косматка край гр. Шипка. Проучването им донесе на археологическата наука бронзовата глава на цар Севт III и богато погребално съкровище (златен венец, киликс, апликации, ритуални съдове от злато, сребро и бронз). Ритуалното погребение е извършено в гробна камера от монолитен каменен блок с тежина 60 тона и монолитен каменен двускатен покрив с тежина 20 т.

киликс гробна камера казанлък храмови комплекси с.Крън

археологически сензации Светицата венец

UKCleanic London End of Tenancy Cleaning - www.eotcleanic.co.uk, London Office Cleaning - www.officecleanic.co.uk, London Domestic Cleaning - www.housecleanic.co.uk, London Carpet Cleaning - www.carpetcleanic.co.uk, London Sofa Cleaning - www.sofacleanic.co.uk, London Oven Cleaning - www.ovencleanic.co.uk, London Car Upholstery Cleaning - www.carcleanic.co.uk, Chelsea Carpet Cleaning - www.chelseacarpetcleanic.co.uk, Romford Carpet Cleaning - www.romfordcarpetcleanic.co.uk

UKCleanic Deep Steam Carpet Cleaning Services. Call Carpet Cleanic - tel.020-03769-7590 for a free upholstery cleaning quote.

UKCleanic Deep Oven Cleaning Services. Call Oven Cleanic - tel.020-3807-0189 for a free oven cleaning quote.

UKCleanic End of Tenancy Cleaning. Call EOT Cleanic - tel.020-3769-9541 for a free End of Tenancy Cleaning quote.

UKCleanic Office Cleaning. Call Office Cleanic - tel.020-3769-5905 for a free Office Cleaning quote.

UKCleanic Domestic Cleaning. Call House Cleanic - tel.020-3769-5563 for a free Domestic Cleaning quote.

UKCleanic Deep Steam Carpet Cleaning Services. Call Chelsea Carpet Cleanic - tel.020-3769-9752 for a free carpet cleaning quote.

UKCleanic Sofa Cleaning Services. Call Sofa Cleanic - tel.020-3769-6715 for a free Sofa cleaning quote.

UKCleanic Car Upholstery Cleaning Services. Call Car Upholstery Cleanic. tel.020-3807-0310 for a free Car Upholstery cleaning quote.

UKCleanic Deep Steam Carpet Cleaning Services. Call Romford Carpet Cleanic - tel.01708-398004 for a free carpet cleaning quote.

Хотели в Казанлък

Хотели в Казанлък. E-mail: kazanlak@lochotel.com