Разписание на автобуси

Автобуси
От София – тръгващи 10.30/ 12.00/14.00/15.00/16.00/17.00
За София – 5,30/6,30/7,00/8,00/13,00/16,00
От Бургас – 7,00/14,00/15,00
За Бургас – 7,50/12,00/18,30
За и от Стара Загора - маршрутки на всеки 20 мин.
От Пловдив – 7,00/13,30/16,00/ 8,00/14,00
За Пловдив – 7,00/8,20/11,00/12,00/16,30
За повече информация:
Автогара Казанлък тел.00359(0) 431 6-23-83

автогара Пловдив Бургас софия разписание на автобуси

UKCleanic London End of Tenancy Cleaning - www.eotcleanic.co.uk, London Office Cleaning - www.officecleanic.co.uk, London Domestic Cleaning - www.housecleanic.co.uk, London Carpet Cleaning - www.carpetcleanic.co.uk, London Sofa Cleaning - www.sofacleanic.co.uk, London Oven Cleaning - www.ovencleanic.co.uk, London Car Upholstery Cleaning - www.carcleanic.co.uk, Chelsea Carpet Cleaning - www.chelseacarpetcleanic.co.uk, Romford Carpet Cleaning - www.romfordcarpetcleanic.co.uk

UKCleanic Deep Steam Carpet Cleaning Services. Call Carpet Cleanic - tel.020-03769-7590 for a free upholstery cleaning quote.

UKCleanic Deep Oven Cleaning Services. Call Oven Cleanic - tel.020-3807-0189 for a free oven cleaning quote.

UKCleanic End of Tenancy Cleaning. Call EOT Cleanic - tel.020-3769-9541 for a free End of Tenancy Cleaning quote.

UKCleanic Office Cleaning. Call Office Cleanic - tel.020-3769-5905 for a free Office Cleaning quote.

UKCleanic Domestic Cleaning. Call House Cleanic - tel.020-3769-5563 for a free Domestic Cleaning quote.

UKCleanic Deep Steam Carpet Cleaning Services. Call Chelsea Carpet Cleanic - tel.020-3769-9752 for a free carpet cleaning quote.

UKCleanic Sofa Cleaning Services. Call Sofa Cleanic - tel.020-3769-6715 for a free Sofa cleaning quote.

UKCleanic Car Upholstery Cleaning Services. Call Car Upholstery Cleanic. tel.020-3807-0310 for a free Car Upholstery cleaning quote.

UKCleanic Deep Steam Carpet Cleaning Services. Call Romford Carpet Cleanic - tel.01708-398004 for a free carpet cleaning quote.

Хотели в Казанлък

Хотели в Казанлък. E-mail: kazanlak@lochotel.com