Разписание на автобуси

Автобуси
От София – тръгващи 10.30/ 12.00/14.00/15.00/16.00/17.00
За София – 5,30/6,30/7,00/8,00/13,00/16,00
От Бургас – 7,00/14,00/15,00
За Бургас – 7,50/12,00/18,30
За и от Стара Загора - маршрутки на всеки 20 мин.
От Пловдив – 7,00/13,30/16,00/ 8,00/14,00
За Пловдив – 7,00/8,20/11,00/12,00/16,30
За повече информация:
Автогара Казанлък тел.00359(0) 431 6-23-83

разписание на автобуси казанлък Пловдив софия автогара

London End of Tenancy Cleaning - www.eotcleanic.co.uk, London Carpet Cleaning - www.carpetcleanic.co.uk, London Sofa Cleaning - www.sofacleanic.co.uk, London Oven Cleaning - www.ovencleanic.co.uk, London Car Upholstery Cleaning - www.carcleanic.co.uk

Deep Steam Carpet Cleaning Services. Call Carpet Cleanic - tel.020-03769-7590 for a free upholstery cleaning quote.

Deep Oven Cleaning Services. Call Oven Cleanic - tel.020-3807-0189 for a free oven cleaning quote.

End of Tenancy Cleaning. Call EOT Cleanic - tel.020-3769-9541 for a free End of Tenancy Cleaning quote.